ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η ομάδα μας εξειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα του δικαίου.

Παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες και υποστήριξη στο σύνολο των τομέων που αφορούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

Τραπεζικό Δίκαιο- Προστασία του Καταναλωτή

Διαβάστε για τραπεζικό δίκαιο

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

Διαβάστε για εταιρικό δίκαιο

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Περισσότερα για πνευματικό δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Διαβάστε για οικονομικό ποινικό

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Ηλεκτρονικό δίκαιο - απάτες

Κανονιστική Συμμόρφωση-Περιβαλλοντική Κοινωνική διακυβέρνηση

Περισσότερα για ESG

Προγραμματικές Συμβάσεις

Διαβάστε αναλυτικά