Συνεργάτες

Δέσποινα Μπαλόγιαννη

Η Δέσποινα είναι δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2013.

Εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αποφοίτησε το έτος 2013. Είναι, επίσης, απόφοιτος του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο & Οικονομία» (Law & Economics) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του οποίου εκπόνησε διπλωματική εργασία σχετικά με το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος («Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα»).

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά και έχει παρακολουθήσει μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, ενώ είναι κάτοχος και του “Test of Legal English Skills” (Toles Advanced).

Ασκεί κυρίως μάχιμη, αλλά και συμβουλευτική δικηγορία και εξειδικεύεται στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο, με επίκεντρο την επίλυση ιδιωτικών διαφορών (ιδίως διαφορές μεταξύ εμπόρων) και τις αγωγές αποζημίωσης. Στο πλαίσιο αυτό εκπροσωπεί τους εντολείς της και σε υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου.

Έχει διατελέσει Legal Coordinator σε εταιρεία που ασχολείται με ενεργειακά projects και είναι νομική σύμβουλος σε εξαγωγική εταιρεία ετοίμου ενδύματος σταθερά από το έτος 2020 μέχρι και σήμερα.

Διαθέτει, επίσης, ευρεία εμπειρία σε θέματα τραπεζικού δικαίου και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, έχοντας εκπροσωπήσει με επιτυχία πληθώρα δανειοληπτών τόσο δικαστικά όσο και εξώδικα κατόπιν διαπραγμάτευσης με πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ.).

  1. Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό, Εμπορικό, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Συνεργάτες

Δήμητρα Α. Σταυροπούλου

Η Δήμητρα Α. Σταυροπούλου είναι απόφοιτος  του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος αποφοίτησης 2022). Συγχρόνως, το έτος 2021 ολοκλήρωσε πρόγραμμα παράλληλων σπουδών στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκά Ζητήματα) με γενικό μέσο όρο (G.P.A.) 3,9/4. Ως φοιτήτρια νομικής, υπήρξε ενεργό μέλος της ELSA GREECE (European Law Students’ Association), ενώ συμμετείχε και διακρίθηκε σε πλήθος οργανώσεων προσομοίωσης συνεδριάσεων των επιτροπών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα στις επιτροπές «Council of Europe», «Organization for Security and Co-operation in Europe» και «UN Human Right Council (HRC) Committee».

  • Από το 2022 ασκεί μάχιμη δικηγορία, ενώ έχει ασχοληθεί με πληθώρα υποθέσεων που αφορούν στο Εργατικό, Αστικό, Εμπορικό και Δημόσιο Δίκαιο, συντάσσοντας νομικές γνωμοδοτήσεις.
  • Στο γραφείο μας ασχολείται αντίστοιχα με υποθέσεις Εργατικού,  Εταιρικού Δικαίου και Αστικού Δικαίου, ενώ διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών.