Συνεργάτες

Μαρία Καραγιώργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η Μαρία Κ. Καραγιώργου είναι απόφοιτη  του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος αποφοίτησης 2016). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (ERASMUS) στην πόλη Bordeaux της Γαλλίας, αλλά και σε αντίστοιχα  προγράμματα ERASMUS+ στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Μάλτα και Γεωργία). Επιπλέον, υπήρξε μέλος της φοιτητικής ομάδας της Νομικής του ελληνικού Τμήματος της «Διεθνούς Αμνηστίας».

Εν συνεχεία, εισήχθη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Εργατικού Δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2018).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  – ΕΥΡΕΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά τη διάρκεια της άσκησής της (2016-2017), διετέλεσε ερευνητικό μέλος της ομάδας της ELSA σε έρευνα διεθνούς βεληνεκούς με θέμα «European Compliance Benchmark» και ταυτόχρονα συντάκτρια στην ιστοσελίδα επιστημονικών αναλύσεων των διεθνών δεδομένων «Power Politics», στη στήλη του Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετά τη λήψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της στο Εργατικό Δίκαιο, συμμετείχε στο συλλογικό έργο «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» (επιμέλεια Δημήτριος Λαδάς, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη), ως συγγραφέας του κεφαλαίου «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από το 2016 ασκεί μάχιμη δικηγορία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, ενώ έχει ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις που αφορούν στο Δημοσιοϋπαλληλικό, Κοινωνικοασφαλιστικό, αλλά και στο Φαρμακευτικό Δίκαιο.

Από το Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2024  εντάχθηκε  στο Legal Department της εταιρείας «Advent Technologies S.A/Advent Technologies Inc.», παρέχοντας νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε ζητήματα Εργατικού και Εταιρικού Δικαίου, ενώ από τον Απρίλιο του 2024  συνέχεια ανέλαβε ως νομικός σύμβουλος και σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην εταιρεία Neste Greece.

Στο γραφείο μας ασχολείται αντίστοιχα με υποθέσεις Εργατικού,  Εταιρικού Δικαίου και GDPR.

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Δέσποινα Μπαλόγιαννη

Η Δέσποινα είναι δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2013.

Εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αποφοίτησε το έτος 2013. Είναι, επίσης, απόφοιτος του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο & Οικονομία» (Law & Economics) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του οποίου εκπόνησε διπλωματική εργασία σχετικά με το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος («Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα»).

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά και έχει παρακολουθήσει μαθήματα αγγλικής νομικής ορολογίας στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, ενώ είναι κάτοχος και του “Test of Legal English Skills” (Toles Advanced).

Ασκεί κυρίως μάχιμη, αλλά και συμβουλευτική δικηγορία και εξειδικεύεται στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο, με επίκεντρο την επίλυση ιδιωτικών διαφορών (ιδίως διαφορές μεταξύ εμπόρων) και τις αγωγές αποζημίωσης. Στο πλαίσιο αυτό εκπροσωπεί τους εντολείς της και σε υποθέσεις οικονομικού ποινικού δικαίου.

Έχει διατελέσει Legal Coordinator σε εταιρεία που ασχολείται με ενεργειακά projects και είναι νομική σύμβουλος σε εξαγωγική εταιρεία ετοίμου ενδύματος σταθερά από το έτος 2020 μέχρι και σήμερα.

Διαθέτει, επίσης, ευρεία εμπειρία σε θέματα τραπεζικού δικαίου και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, έχοντας εκπροσωπήσει με επιτυχία πληθώρα δανειοληπτών τόσο δικαστικά όσο και εξώδικα κατόπιν διαπραγμάτευσης με πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ.).

Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό, Εμπορικό, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Συνεργάτες