Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Μέσα από τις εκτεταμένες εκφάνσεις του επιχειρείν, πολλές φορές οι επιχειρηματίες εκτίθενται σε πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν εγκλήματα του οικονομικού ποινικού δικαίου. Οπότε βρίσκονται υπόλογοι ενώπιον της Δικαιοσύνης ως κατηγορούμενοι ή και ως υποστηρίζοντες την κατηγορία, ως δηλαδή θύματα εγκλημάτων Οικονομικού Ποινικού Δικαίου (π.χ θύμα υπεξαίρεσης)

Αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είτε λόγω έλλειψης κατάλληλης προληπτικής νομικής συμβουλής, είτε λόγω ατυχών επιλογών στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης των εταιρικών ζητημάτων.

Το Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο επίσης συνδυάζει τις ειδικότερες εκφάνσεις επιμέρους δικαίων, όπως π.χ Εμπορικό, Φορολογικό τα οποία επικαιροποιούνται και μεταβάλλονται ως προς το περιεχόμενό τους διαρκώς. Οπότε και απαιτείται συνεργασία δικηγόρων και τεχνικών συμβούλων των αντίστοιχων ειδικοτήτων (ορκωτός ελεγκτής, φοροτεχνικός, εξειδικευμένος δικηγόρος φορολογικού δικαίου κλ.π).

Το Γραφείο μας διαθέτοντας την αντίστοιχη έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα,   έχει αναλάβει και διαχειριστεί μέχρι σήμερα πλήθος υποθέσεων Οικονομικού Ποινικού Δικαίου (οικονομικών εγκλημάτων), που αφορούν τόσο τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, όσο και τις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, τράπεζες, Δημόσιο κλ.π)

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε υποθέσεις σχετικά με:

  • Εγκλήματα απάτης-υπεξαίρεσης ως προς το εταιρικό ταμείο
  • Καταδολίευση εταιρικών δανειστών
  • Μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
  • Μη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών
  • Φοροδιαφυγή αναφορικά με  εικονικά τιμολόγια, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος.
  • Παραβίαση αγορανομικών διατάξεων
  • Έκδοσης ακάλυπτων επιταγών
  • Παράβασης διατάξεων εργατικής νομοθεσίας
  • Παράβασης διατάξεων περί Αθέμιτου Ανταγωνισμούς (εμπορικό απόρρητο)
  • Παράβασης διατάξεων αγορανομικής νομοθεσίας