ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το γραφείο

Παρέχονται νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ένα ευρύ πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες με επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδιώτες που κατέχουν εξέχουσες θέσεις στην επιχειρηματική και οικονομική ζωή της Χώρας.
Παράλληλα, υπάρχει διαρκής συνεργασία με ειδικούς συμβούλους από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και ειδικούς πραγματογνώμονες – οικονομοτεχνολόγους για την παροχή γνωμοδοτήσεων και την αντιμετώπιση θεμάτων Τραπεζικού Δικαίου εξαιρετικού χαρακτήρα, καθώς και δικαίου του Ανταγωνισμού.

Η δικηγορική μας ομάδα είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη, ενώ πέραν της νομικής κατάρτισης το σύνολο των συνεργατών μας διακρίνεται για την αξιοπιστία, το επαγγελματικό ήθος και την προσήλωση στην εύρεση της βέλτιστης λύσης για την επίλυση των ζητημάτων που τίθενται από τον εκάστοτε εντολέα μας.

 

 

Email: [email protected]

Μαρασλή 3, Αθήνα
Τ.Κ 10676