Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρείες - Προγραμματικές συμβάσεις

Δικηγόρος Brand - Κατοχύρωση σήματος

Δικηγόρος Brand name, Αντιγόνη Βαφείδου,

To Γραφείο παρέχει ενδελεχή και άρτια συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε όλες τις πτυχές του εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ο κατεξοχήν τομέας δικαίου, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική, εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών και νομικών προσώπων και ως εκ τούτου καλείται υπό την σκέπη του να ρυθμιστεί ένα ευρύ φάσμα σχέσεων.

Κατά συνέπεια, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο στους τομείς αυτούς, ώστε να παρέχεται επικαιροποιημένη και ακριβής νομική κάλυψη.

Έχοντας εδραιωμένες συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών – επιστημόνων (ορκωτούς ελεγκτές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς κλ.π), υποστηρίζουμε με αμεσότητα και αποτέλεσμα  όλο το εύρος των ζητημάτων που συναντώνται κατά τον εταιρικό βίο τόσο εσωτερικά (π.χ ζητήματα σχέσεων μεταξύ των εταίρων) όσο και εξωτερικά (π.χ σχέσης εταιρείας με τρίτους).

Το γραφείο έχει ήδη ανταποκριθεί με επιτυχία σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη εταιρεία, παρέχοντας νομική υποστήριξη ελληνικών & διεθνών επιχειρήσεων με βαθιά γνώση σε εξειδικευμένους τομείς όπως η ενέργεια, η βιοηθική, η διαδικτυακή εταιρική παρουσίας κλ.π

Παράλληλα έχουμε χειριστεί εμπορικές συμβάσεις και συμφωνίες διεθνώς με την νομική μας υποστήριξη να ξεκινάει από το προσυμβατικό στάδιο των διαπραγματεύσεων μέχρι την ολοκλήρωσή και αποδοχή εκ μέρους όλων των μερών.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στον επιχειρηματία – εντολέα μας, τη βέλτιστη επιλογή και διευθέτηση των ζητημάτων που τον απασχολούν

Συμβουλεύουμε τους εντολείς μας και ενεργούμε για λογαριασμό τους σε νομικά ζητήματα που αφορούν τον τομέα του Εμπορικού-Εταιρικού Δικαίου όπως:

 • Ίδρυση και σύσταση εταιρειών
 • Ίδρυση και σύσταση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων & θυγατρικών εταιρειών αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων & θυγατρικών εταιρειών ελληνικών εταιριών στην αλλοδαπή
 • Τροποποίηση, κωδικοποίηση και επικαιροποίηση καταστατικών
 • Σύνταξη και δημοσίευση Πρακτικών Γ.Σ και Δ.Σ
 • Εταιρική αναδιάρθρωση και σύγχρονες μορφές χρηματοδότηση
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αναφορικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις
 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

To Γραφείο μας με ειδική εμπειρία στην διατύπωση και διαμόρφωση των Προγραμματικών Συμβάσεων αναλαμβάνει την κατάρτισή, τροποποίηση αλλά και τον τελικό έλεγχο τους, ώστε με σαφή και εμπεριστατωμένη  νομική διατύπωση να καταρτισθεί το απαιτούμενο κάθε φορά πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών και την άσκηση συγκεκριμένης κάθε φορά δραστηριότητας, δια μέσου των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο θεσμός της προγραμματικής σύμβασης, αποτελεί τον κατεξοχήν αναπτυξιακό μοχλό μεταξύ της Πολιτείας και της τοπικής  αυτοδιοίκησης για την επίτευξη στόχων σε τοπικό-περιφερειακό  επίπεδο ώστε να επιτευχθούν έργα αναβάθμισης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 11 του Ν 1416/1984( Α’18) οι προγραμματικές συμβάσεις νομοθετήθηκαν και ο θεσμός αυτός κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 27 του ισχύοντος τότε Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα( ΠΔ 76/1985).

Με την πάροδο των ετών και τις αυξημένες ανάγκες για περαιτέρω διείσδυση των προγραμματικών συμβάσεων  στη διάδραση της σχέσης μεταξύ Πολιτείας και Ο.Τ.Α,  βελτιώθηκε και  εμπλουτίστηκε το σχετικό νομοθετικό περιεχόμενο  περιεχόμενο, η χρηματοδότηση και άλλες πλευρές του θεσμού της προγραμματικής σύμβασης και αργότερα  το πρόγραμμα « Καλλικράτης», Ν. 3852/2010, ρύθμισε  με το  άρθρο 100  το συνολικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων.

 

 

Το ελάχιστο περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται στο νόμο. Και  ειδικότερα πρέπει να ορίζονται απαραίτητα:

 • Το αντικείμενο,
 • Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης,
 • Το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών,
 • Ο προϋπολογισμός,
 • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
 • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης,
 • Το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις,
 • Ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους.