Δικηγορική εταιρεία Αντιγόνης Βαφείδου

H δικηγορική μας παρουσία θέτει τα πρότυπα. Η προτίμηση σας, τα καθιερώνει

Αφοσιωμένοι στην ανώτερη ποιότητα και το αποτελέσματα των νομικών μας υπηρεσιών, έχουμε χαράξει την διαρκή ανοδική επαγγελματική μας διαδρομή, φέροντας ως πολύτιμο παράσημο την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη των εντολέων μας.

Αρχική

Η εκ μέρους μας εκπροσώπηση τόσο στην δικαστηριακή όσο και στη μάχιμη δικηγορία διακρίνεται:

  • από την μαχητική προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας,
  • την εύρεση της βέλτιστης λύσης,
  • την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης.

Ηλεκτρονική Απάτη

Αφορά την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους.

Συκοφαντική δυσφήμηση

μέσω κοινωνικών δικτύων (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)

Yφαρπαγή πληροφοριών (Phishing)

Ηacking, Επίθεση σε διαδικτυακό τόπο ιστοσελίδας (Website attack), κ.λ.π.
Αρχική

Το Δικηγορικό Γραφείο Aντιγόνης Βαφείδου & Συνεργάτών έχει την έδρα του στην Αθήνα, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο αναφορικά με την μάχιμη όσο και με την συμβουλευτική δικηγορία.
Καλύπτει τόσο τους γενικούς τομείς του δικαίου (αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, οικονομικό ποινικό δίκαιο κλ.π) όσο και ζητήματα ειδικότερων νομικών πεδίων δεδομένης, καθώς απαρτίζεται από μια έμπειρη και δυναμική ομάδα απολύτως καταρτισμένων συνεργατών.

Διεύθυνση επικοινωνίας

Μαρασλή 3, Αθήνα, Τ.Κ. 10676
Τηλ. 2155209037 & 2155056658